30event
Vision & Mission
Contact Us

Cá nhân

"Để đảm bảo được sự riêng tư và tính độc đáo của sự kiến, 30 EVENT chính là nơi đám ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong các sự kiện: đêm nhạc kỷ niệm, Tiệc thôi nôi, tiệc sinh nhật, tiệc kỷ niệm ngày cưới,.. Thiết kế và lên kế hoạch cho một ngày đặc biệt của quý khách như: lễ cầu hôn, tiệc chia tay độc thân, v..v Tổ chức tiệc tại gia."