Sứ mệnh
30event
Liên hệ
vi
30event
Sứ mệnh
Liên hệ

Quy trình hợp tác & Chính sách chung

Tiếp nhận thông tin khách hàng

Lên ý tưởng sự kiện - thống nhất phương án hợp tác - soạn thảo hợp đồng

Đặt lịch hẹn trao đổi nhu cầu

Ký kết hợp đồng (bao gồm kế hoạch làm việc)

Sản xuất và triển khai sự kiện

Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Quy trình đặt cọc

 1. Sau khi tiếp nhận thông tịn, lên ý tưởng và trình bày phương án tổ chức, tiến hành kí kết hợp đồng: thanh toán 10% tổng giá trị hợp đồng tạm tính.
 2. Trình bày phương án chi tiết, báo giá chi tiết và trình các mẫu thử nếu có: thanh toán 40% tổng giá trị hợp đồng tạm tính.
 3. 07 ngày trước khi diễn ra sự kiện: thanh toán 20% tổng giá trị hợp đồng tạm tính.
 4. 03 ngày sau khi hoàn thành sự kiện và nghiệm thu: thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi trừ tạm ứng (biên bản nghiệm thu sẽ bao gồm tất cả các hạng mục có trong hợp đồng cũng như các hạng mục phát sinh).

Chính sách dời và hủy dịch vụ

 1. Chính sách dời
  • Hai bên thống nhất dời ngày tổ chức sự kiện trong các trường hợp ( quy định tại Điều kiện bất khả kháng).
  • Trước ngày diễn ra sự kiện 30 ngày khách hàng có nhu cầu dời ngày diễn ra sự kiện, Khách hàng có thể yêu cầu 30 EVENT bằng văn bản và thời hạn dời không quá 1 năm(365 ngày kể cả ngày Lễ và chủ nhật). 30 EVENT sẽ hỗ trợ dời ngày sử dụng dịch vụ. Mọi phát sinh từ việc dời đổi ngày sử dụng dịch vụ khách hàng sẽ thanh toán.
 2. Chính sách hủy dịch vụ
  • Nếu hủy dịch vụ trong vòng 20- 29 ngày trước ngày diễn ra sự kiện: chi phí hủy là 30% tổng giá trị đặt cọc.
  • Nếu hủy dịch vụ trong vòng 14 - 19 ngày trước ngày diễn ra sự kiện: chi phí hủy là 50% tổng giá trị đặt cọc.
  • Nếu hủy dịch vụ trong vòng 7-13 ngày trước ngày diễn ra sự kiện: chi phí hủy là 100% tổng giá trị đặt cọc.
  • Nếu hủy dịch vụ trong vòng 01-06 ngày trước ngày diễn ra sự kiện: phạt hợp đồng bên hủy 200% giá trị hợp đồng.
 3. Điều kiện bất khả kháng
  • Nếu sự kiện bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng như hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định pháp luật.
 4. Trách nhiệm các bên khi dời hoặc hủy vì điều kiện bất khả kháng
  • 30 EVENT sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng. Việc hoàn tiền dịch vụ trong trường hợp hủy chương trình do sự kiện bất khả kháng sẽ tùy thuộc vào quy định và điều kiện của các đối tác cung ứng dịch vụ, thời gian hoàn tiền (nếu có ) từ 60 - 90 ngày.